Phát hiện những tế bào gốc  có thểsửa chữa các neuron

 

Viện nghiên cứu y học Inserm của Pháp cho biết là những tế bào  thẩn kinh gốc  có trong tủy sống của  các thành niên có thể bù lại số neuron bị mất đi.

Theo bác sĩ Alain Privat  trưởng nhóm nghiên cứu th́ các tế bào gốc này có khả năng đóng góp vào việc sửa chữa  tủy sống  của những người bị tổn thương v́ chấn thương. Ngoài ra trong tương lai chúng c̣n sẽ được sử dụng  trong việc trị liệu các bệnh thoái hoá thẩn kinh như bệnh xơ cứng cột bên teo cơ ( sclérose latérale amyotrophique- SLA tức  bệnh Charcot dẫn đến bệnh liệt ) hoặc tác động lên vỏ bọc miêlin của các neuron như  sơ cứng hoại tử năo

 

 

 

 

                   Tế bào gốc

 

 

 

Thật vậy các tế bào gốc trên đây có thể bù bại số neuron hay số tế bào thần kinh đệm nhờ vào trị liệu gien. Các tế bào thẩn kinh  đệm ít đươc biết đến nhưng cũng quan trọng như các neuron và giữ vai tṛ nuôi dưỡng và kiểm soát hoat động của năo

 

 

 

Hệ thẩn kinh có hai loăi tế bào: các neuron và các tế bào thần kinh đệm (cellules gliales). Các tế bào thần kinh đệm rất nhiều trong hệ thẩn kinh và có thể nhân bội bằng nguyên phân Chúng giử vai tṛ chính yếu là cách ly  các mô thẩn kinh, đảm bảo các chức năng chuyển hoá, làm khung sườn cho hệ thẩn kinh vả bảo vệ hệ thần kinh chống các ngoại vật khi có tổn thương.

 

 

Các nhà nghiên cứu đă chứng tỏ được sự hiện diện của các tế bào gốc trong tuỷ sống con người nhờ vào kỹ thuật kết hợp  đánh dấu miễn dịch và soi kính hiễn vi điện tử và đă cho thấy khả năng của các tế bào gôc này trong việc sản xuất tất cả các loại tế bào thẩn kinh: các neuron và các tế bào thần kinh đệm  (oligodendrocytes và astrocytes)

 

Cách đây nhiều năm người ta đă phát hiện đươc các tế bào gốc thẩn kinh trong óc và tủy sống của các loài gậm nhấm nhưng cho tới nay các kỹ thuật hiện đai  vẫn chưa giúp t́m thấy các tế bào như thế  trong tủy sống của con người

 

            Dècouverte de cellules souches adultes susceptibles de réparer les neurones – Agence France-Presse0 0/04/98