Người không tim vẫn sống nhưng không có nhịp tim

Hai bác sĩ đả chứng tỏ là con người không cần có trái tim mà vẫn có thể sống, mà cũng không cần có cả nhịp tim  nữa

Vào tháng ba năm 2011, Craig Lewis bị bệnh thoái hóa dạng tinh bột (amyloidosis) đang chờ chết. Ông ta chỉ c̣n có thể sống được 12 tiếng, nhưng vào phút chót các bác sị Billy Cohn và Bud Frazier thuộc Viện Texas Heart Institute đă cứu sống được ông ta bẳng cách ghép cho ông một thiết bị  thay  thế tim, tạo một ḍng máu chảy liên tục (continuous flow) trong cơ thể . Câu chuyện này đă được thuật lại trong cuốn phim ngắn Heart Stop Beating (tim ngựng đập)

Trang web DesignTAXI  ( Sáng kiến) đă mô tả thiết bị độc đáo này như những máy bơm xoáy (whirling pumps) giống như  turbin cung cấp một “ḍng chảy liên tục” như ống ṿi nước tưới vườn ( garden hose) chứ không phải một trái tim có nhịp đập

Khi các bác sĩ đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân th́ họ không nghe thấy tim đập hay nhịp tim, mà chỉ nghe thấy một tiếng kêu o o (humming sound).Bác sĩ Cohn nói “ Chiếu theo những tiêu chuẩn chúng tôi thường áp dụng th́ ông Lewis có thể được coi như là đă chết”

Thế nhưng Craig Lewis đă sống thêm được một tháng mà không cẩn có trái tim. Ông ta không chết v́ thiếu trái tim mà v́ bệnh  thoái hóa dạng tinh bột đă tấn công gan và thận . Vào tháng tư, Lewis đă tắt thở khi mà các máy bơm máu vẫn hoạt động tốt. Bà quà phụ Lewis phát biễu như sau “ Các bác sĩ không thành công với Craig, nhưng nếu với những dữ kiện thâu lượm được họ có thể cứu được người nào khác th́ đó sẽ là một thành công to lớn”

Khoa học quà là kỳ diệu!

The ‘heartless man’: surviving without a heart or a pulse- Nadine Bells- Feb 4,2012

Bài đọc thêm

Ghép thành công tim nhân tạo không đập