Dùng tế-bào gốc để ngăn chặn cơn đau tim

 

Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa-học đă lựa-chọn  các tế-bào gốc lấy từ tủy xương của một bệnh- nhân vừa qua khỏi cơn đau tim nặng hay vừa được giải-phẫu nối tắt mạch vành rồi đem chích trở lại vào bệnh-nhân ấy.

 

Cuộc thí-nghiệm đă đươc thực-hiện tại Đại-học Bristol (Anh) trên 60 bệnh-nhân  nhằm t́m hiểu xem các tế-bào gốc  có thể sửa lại các tế-bào cơ tim  bị cơn đau tim làm tổn hại. Đặc- biệt là các nhà khoa-học muốn biết là các tế-bào gốc có thể ngăn chặn sự tạo-thành các sẹo hay không và ảnh-hưởng của sẹo lên sự co-thắt của tim.

 

Bác- sĩ Raimondo Ascione  cố-vấn về giải-phẫu tim mạch tại Đại-học Bristol nói “ Chúng tôi đă quyết-định sử-dụng một loại tế-bào gốc có nhiều hứa-hen nhất lấy từ tủy xương của chính bệnh-nhân. Điều này giúp chúng tôi tránh khỏi rủi-ro nhiễm khuẩn hay đào thải . Đồng thời chúng tôi cũng không gặp phải khó-khăn về đạo-đức nhu khi  sử dụng các tế-bào gốc lấy từ mô của phôi hay bào thai

 

Bác-sĩ Ascione nói tiếp “ Các phép trị-liệu hiện nay đều nhắm giữ cho bệnh-nhân sống sót với một trái tim hoạt-đông kém hiệu-năng hơn so với trưóc khi bị lên cơn đau tim. Phép trị bệnh tim bằng tế-bào gốc này  nhắm sứa lại tim bị tổn-hại dựa vào khả-năng có thể thay thế các mô bị thương-tổn.’

 

Trong thí-nghiệm này, tủy xương của 60 bệnh-nhân đều đươc lấy trong khi giải-phẫu nối tắt (by-pass surgery). Các nhà nghiên-cứu đă chíchvào tim bệnh-nhân hoặc tủy-xương của chính họ hoặc  một chất “placebo”

(thuốc vờ).Sau đó kết-qủa đă đươc so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân

 

            Study will test stem cells against heart attack- HealthDay-06/22/07

 

 

Chú-thích

 

Các tế-bào gốc  có khả-năng rất đáng chú-ư là phát-triển thành nhiêu loại tế-bào khác nhau trong cơ-thể. Trên nguyên-tắc các tế-bào gốc có thể phân chia vô-hạn-đinh để làm đầy lại cac tế-bào khác một khi nguời hay vật c̣n sống.. Khi một tế-bào gốc phân chia th́ mỗi tế bào mới có khả-năng hoẵc vẫn là tế-bào gốc hoặc trở-thành một loại tê-bào khác có chức-năng chuyên-biệt như tế-bào cơ, tế-bào hồng huyết-cầu hay năo

 

 

                           

 

           Một tế-bào gốc có thể tạo ra những tế-bào gốc khác hoặc biến thành             tế-bào tiền-khởi (precursor cell) để rồi trở-thành những loại tế-bào        khác nhau