Cục bướu tuyến giáp và ung thư tuyến giáp

 

 

 

 Tuyến giáp (thyroid gland), tuyến cận giáp (parathyroid gland), thanh quản (larynx), khí quản (trachea), thực quản (oesophagus), sụn (cartilage)

 

Các cục bướu nhỏ  tuyến giáp (thyroid nodules) là những khối u nhỏ do sự tăng trưởng bất b́nh thường gây ra. Trên thực tế, việc chuẩn đoán các cục bướu nhỏ  tuyến giáp  đă trở thành một chuẩn đoán nội tiết thông thường nhất và hiện nay ung thư tuyến giáp  là chuẩn đóan ung thư tăng trưởng nhanh nhất tại Hoa kỳ

 

Triệu chứng gây ra bởi các  cục bướu nhỏ tuyến giáp  rất ít khi có, nên thường ra bướu chỉ đươc phát hiện do t́nh cờ mà thôi. Nhiều khi, bác sĩ t́m ra các cục bướu này khi khám sức khoẻ thường lệ hoặc khi chụp hỉnh (siêu âm, cộng hưởng từ..) để t́m kiếm một bệnh nào khác nơi đầu hay cổ.

 

Một cục bướu nhỏ truyến giáp  có rủi ro cao là bướu ung thư đối với những người dưới 20 tuổi hay trên 70 tuồi. Rủi ro bị  ung thư tuyến giáp cũng tăng  nếu người bệnh đă đươc chiếu xạ nơi đẩu hay cổ ( chiếu xạ một thời đă đươc dùng thông thuờng để trị mụn acne).

 

Vậy khi một người có cục bướu  tuyến giáp th́ có ǵ đáng lo ngại  không?  Câu trả lời là không, bởi v́ có từ 90 tới 95% trường hợp không phải là ung thư. Một điều an tâm nữa là hẩu hết  các loại ung thư tuyến giáp đều có thể chữa khỏi và không mấy khi gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng dầu sao, các cục bướu nhỏ nơi tuyến giáp cũng cẩn phải được xét nghiệm kỹ để xác định xem có phải là ung thư hay không.

 

 

 

 

 

Nếu cục bướu nhỏ dễ sờ nắn thấy, th́ bác sĩ có thể gây tê cục bộ rổi lấy kim làm sinh thiết hút (aspiration biopsy). Kim nhỏ đươc chọc vào cục bướu nhiều lần, mỗi lẩn vào một chỗ khác nhau , như thế để cho các mẫu tế bào đươc hút ra có tính cách tiêu biểu nhất cho cục bướu.

Nếu cục bướu khó sờ nắn thấy th́ sinh thiết đươc thực hiện bằng cách dùng h́nh chụp siêu âm để hướng dẫn kim  tới cục bướu, rồi sau đó các tế bào đươc hút ra và một bác sĩ  bịnh lư học sẽ quan sát dưới ḱnh hiển vi .

 

Kết quả sinh thiết có thể là bướu lành, bướu ác tính hay không xác định.

Nếu là bướu lành th́ chĩ cẩn thỉnh thoảng theo dơi.                                                                                                                  Nếu là bướu ác tính th́ thường ra phải cắt bỏ gần như tất cả tuyến giáp  Bệnh nhân bị cắt tuyến giáp sẽ phải uống hoóc-môn tuyến giáp suốt đời.  Rủi ro chính của phẫu thuật này là cắt bỏ nhẩm tuyến cận giáp (parathyroid glands) có liên hợp chặt chẽ với tuyến giáp và làm tổn thương dây thanh quản (laryngeal nerve).

Trong trường hợp kết quả không xác định (tức là chỉ nghi ngờ bị ung thư) th́ bác sĩ sẽ cho  bệnh nhân uống hoóc-môn tuyến giáp  để chặn đứng sự phát triển của ung thư nếu có. Các cục bướu “nghi ngờ” rất nhiểu khi đươc cắt bỏ bằng phẫu thuật.

 

Nói chung một số các cục bướu nhỏ tuyến giáp rất dễ sờ nắn thấy, nhưng có nhiều bác sĩ không thông thạo trong việc t́m kiếm các cục bướu nằm sâu dưới tuyến giáp hay ch́m sâu trong tuyến giáp. Ngoài ra sự lợi ích của việc sinh thiết hút bằng mũi kim nhỏ cũng  tùy thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sị làm sinh thiết và của bác sĩ sinh lư học quan sát các tế bào.

 

            What’s the fastest growing cancer diagnosis in U.S.?- John Hokins University- 09/05/2008