Thực chế theo kiểu địa trung hải gip cc ngưởi bị Alzheimer sống lu hơn

 

Thực chế theo kiểu Điạ trung hải tức l nhiều rau t thịt c thể lm chậm sự pht triển của bệnh Alzheimer. Theo bc sĩ Nikolaos Scarmeas thuộc Trung-ym Y-khoa Đại hoc Columbia th bệnh nhận cng theo đng thực chế trn đy bao nhiu th cng c thể sống lu thm

 

Hiệu-ứng của thực chế theo kiểu Điạ trung hải thật l to lớn. Cc nh khảo cứu đ nhn thấy rằng rủi ro bị bệnh Alzheimer giảm khi ăn uống theo kiểu Địa trung hải tức l nhiều tri cy, rau v ngũ cốc; nhiều acid bo khng bo ha chủ yếu l dầu -liu; t chất bơ sữa v t thit v gia cầm; c với một lương vừa phải; v rượu vang trong cc bữa ăn

 

 

                                                

 

 

          

Trong nghin cứu, cc khoa hoc gia đ theo di 192 người đ đươc chẩn đan l bị bệnh Alzheimer. Cc người ny đươc chia lm 3 nhm ty theo thi quen ăn uống gần nhiều hay t thực chế theo kiểu Địa trung hải. Họ đươc theo di trong 4.4 năm , trong thời gian đ 85 phần trăm đ qua đời.

 

Kết qủa cho thấy l nhm ở giữa c rủi ro bị chết thấp hơn 35 phần trăm so với nhm ở cuối tức l sống thm đươc 1.33 năm. Nhm theo đng nhất thực chế Địa trung hải c rủi ro bị chết thấp hơn 73 phần trăm  v sống lu hơn đươc gần 4 năm.

 

Bc sĩ Scarmeas ni Chng ti pht hiện ngy mỗi nhiều cc lợi ch của thực chế theo kiểu Địa trung hải. Chng ti cần nghin cứu thm để xc định xem thực chế ny c  thể gip  giảm mức độ gia tăng sa st tr tuệ, tăng khả năng sinh hoat hng ngy v bảo đảm một đời sống tốt hơn cho cc bệnh nhn Alzheimer hay khng

 

           Mediterranean diet extends life  inAlzheimerss- Reuters- 09/13/07