Đọc cho vui…..

 

1- Chuyện vui xứ Quảng.

Mấy anh nào  đi về VN, ra chơi vùng xứ Quảng nhớ cẩn thận.

Tại trạm kiểm soát Quảng Ngưă, cô công an local nh́n thấy anh bộ đội đứng ngơ ngaó liền nói:

- "Anh kia, lèm cưá chi đéng leng theng đó, giái đeo, đưa nẫu coai." (Anh kia, làm cái chi đứng lang thang đó, giấy đâu, đưa tôi coi)

Anh Bắc Kỳ:

- "Bố khỉ rơ nỡm, cái xứ ǵ kỳ lạ giấy tờ không khám, mà lại khám giái"

Anh bộ đội nghe khám giái sợ quá liền len lỏi  giữa đám đông biến nhanh, trong khi đó th́ cô công an local vẫn c̣n lẩm bẩm:  

- "Béc được thèng kheong có giái, chưa kẹp béc nó pheóng mét rầu." (Bắt được thằng không có giấy, chưa kịp bắt nó phóng mất rồi.)

2- Vài suy nghĩ về Công sản


Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói:                                                                                                                      "Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.
Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo.
Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đă nói láo với người khác."


Đức Dalai Lama lănh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói : 
"Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."

Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói:

"Cộng Sản đă làm cho người dân trở thành gian dối."

Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas nói :
"20 tuổi mà không theo CS, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu."

Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :
 "CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."

Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói
"Tôi đă bỏ một nửa cuộc đời cho lư tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá."


Cựu Tổng thống Nga Putin nói :
"Kẻ nào tin những ǵ CS nói là không có cái đầu.
Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."


Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói :
"Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. V́ lẽ cái giá phải trả, cho loại Ḥa b́nh đó,
là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau."

Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói :
" Đừng nghe những ǵ CS nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ CS làm."
.

  
Một người bạn tôi đă nói:

" Ở với Cộng Sản chỉ tức mà chết!" 

 

3- Vài mẩu chuyên vui Tây phương

  
Wife :       'Do you want dinner?'   
 
Husband:       'Sure! What are my choices?'   
  
Wife:          'Yes or no.'      
    
------------------
Wife:           'You always carry my photo in your wallet.  Why?' 
 
Hubby:        'When there is a problem, no matter how great, I look at your picture and  the problem disappears.. .'    
 
Wife:           'You see how miraculous and powerful I am for you?' 
 
Hubby:         'Yes! I see your picture and ask myself what other problem can there be  greater than this one?'   
 
---------------------   
  
 
Girl:       'When we get married, I want to share all your worries, troubles and lighten your burden.'   
 
Boy:       'It's very kind of you, darling, but I don't have any worries or troubles.'   
 
Girl:       'Well that's because we aren't married yet.' 
 
-------------------- 
Son:       'Mum, when I was on the bus with Dad this morning, he told me to give up  my seat to a lady.'   
 
Mom:    'Well, you have done the right thing..'   
 
Son:       'But mum, I was sitting on daddy's lap.'   
  
-------------- 
 
A newly married man asked his wife, 'Would you have married me if my father hadn't left me a fortune?'   
 
'Honey,' the woman replied sweetly, 'I'd have married you, NO MATTER WHO LEFT YOU A FORTUNE!'  

 

---------------- 
 
Girl to her boyfriend: One kiss and I'll be yours forever. 
 
The guy replies: 'Thanks for the early warning.'

----------------- 
 
A wife asked her husband: 'What do you like most in me, my pretty  face or my sexy body?'   
  
He looked at her from head to toe and replied: 'I like your sense  of humor!'     
 
------------------ 
 
A man was sitting reading his papers when his wife hit him on the Head with a frying pan. 'What was that for?'  the man asked. The wife replied 'That was for the piece of paper with the name Jenny on it that I found in your pants pocket'. The man then said 'When I was at the races last week Jenny was the name of the horse I bet on' The wife apologized and went on with the housework. 

Three days later the man is watching TV when his wife bashes him on the head with an even bigger frying pan, knocking him unconscious. Upon regaining consciousness the man asked why she had hit again. Wife replied. 'Your horse phoned'